A quoi sert Arnaud Montebourg ?

29 octobre 20161 Commentaire
Pin It

Dans: Politique
Taggé:

Commentaires (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Mahalia dit :

    Đồng ý vá»›i bạn rằng cái gì cÅ©ng có giá của nó. NhÆ°ng chỉ có thể làm tốt khi Rá»™ng trá»›°Æc, Sâu sau thì không hẳn. Mình đã chứng kiến người có hệ thống khủng sau 1 năm rưỡi hoạt Ä‘á»™ng vá»›i phÆ°Æ¡ng pháp Chiều Sâu. Có thể đây là cách làm không nhiều người áp dụng, và thậm chí nhiều người còn đả kích.

Laissez un commentaire

Retour en haut